Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-139737-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Đăng kiểm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở giao thông vận tải Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Quản lý Vận tải – Phương tiện - Người lái
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải – Phương tiện - Người lái
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận “một cửa”
Bước 2: Chuyển hồ sơ phòng Quản lý Vận tải – Phương tiện - Người lái
Bước 3: Phòng Quản lý Vận tải – Phương tiện - Người lái thẩm định, trình Giám đốc Sở ký duyệt
Bước 4: Chuyển kết quả cho bộ phận “một cửa”
Bước 5: Bộ phận “một cửa” trả kết quả cho tổ chức, công dân
Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế (bản chính)
Các bản vẽ kỹ thuật (bản chính)
Thuyết minh tính toán (bản chính)
Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở thiết kế (đối với trường hợp thẩm định thiết kế lần đầu của cơ sở thiết kế)
Bản sao công chứng Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải hoặc bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành của cán bộ thiết kế (đối với trường hợp thẩm định thiết kế lần đầu của cơ sở thiết kế)
Hồ sơ phương tiện hoặc hệ thống, tổng thành (bản phô tô)
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
lệ phí 200.000đ/ mẫu
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-139737-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Đăng kiểm
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
22