Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-140378-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận kế hoạch ( hoặc đơn) xin nhập khẩu. Trường hợp kéo dài thời gian cũng không quá 20 ngày kể từ ngày nhận kế hoạch ( hoặc đơn)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, theo quy định của Pháp luật
- Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp làm lại cho đầy đủ.
- Viết phiếu hen ngày trả hồ sơ
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận chuyển bộ Hồ sơ lên Phòng quản lý nghiệp vụ Văn hoá, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm thủ tục cấp phép
Bước 3: Nhận giấy tại bộ phận “Một cửa” - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Yêu cầu người đến nhận giấy phép ký nhận (Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền theo mẫu quy định và CMTND của người uỷ quyền).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kế hoạch nhập khẩu hoặc đơn xin nhập khẩu (đột xuất) phải ghi rõ:
- Tên chương trình;
- Tên tác phẩm, tác giả (nếu chương trình có nhiều tác phẩm phải ghi rõ thứ tự tác phẩm), tên nghệ sĩ biểu diễn;
- Loại hình nhập khẩu (ghi rõ loại hình: băng cátsét, băng viđiô, đĩa CD, VCD, DVD, CD-ROM hay loại hình khác);
- Số lượng xin nhập khẩu;
- Cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu
Số bộ hồ sơ: 01 bộ gốc
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quyết định phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác (ghi trên mọi chất liệu) không phải là tác phẩm điện ảnh cho các doanh nghiệp nhập khẩu - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-140378-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Văn hóa
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20