Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-141926-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ tới Bộ phận “Một cửa” - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp thẻ Lưu ý: Thẻ hướng dẫn viên quốc tế có thời hạn ba năm và có giá trị trong phạm vi toàn quốc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Ba mươi ngày trước khi thẻ hết hạn, hướng dẫn viên phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật để làm thủ tục đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên mới, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai, trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và danh mục tài liệu trong bộ hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ thu lệ phí câp thẻ theo quy định và viết giấy hẹn trả kết quả trao cho người nộp.
Xử lý hồ sơ: - Bộ phận tiếp nhận chuyển bộ Hồ sơ của người đề nghị đổi thẻ HDV du lịch quốc tế đến Phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm thủ tục cấp thẻ.
- Khi nhận được hồ sơ hợp lệ đề nghị đổi thẻ HDV du lịch quốc tế, phòng Nghiệp vụ Du lịch thẩm định hồ sơ.
+ Trường hợp đủ điều kiện đổi thẻ, phòng Nghiệp vụ Du lịch nhập dữ liệu về HDV vào hệ thống theo hướng dẫn tại trang Web quản lý HDV của Tổng cục Du lịch. Sau đó làm các thủ tục trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai ra quyết định cấp thẻ và gửi báo cáo qua mạng về Tổng cục Du lịch.
+ Trường hợp không đủ điều kiện đổi thẻ, phòng Nghiệp vụ Du lịch báo cáo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người đề nghị đổi thẻ biết
Trả kết quả: - Sau khi hoàn tất thủ tục đổi thẻ HDV du lịch quốc tế, phòng Nghiệp vụ Du lịch chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa – thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lào Cai
- Người đề nghị cấp đổi thẻ HDV du lịch quốc tế xuất trình phiếu hẹn trả kết quả và nhận thẻ tại “Bộ phận một cửa” của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lào Cai.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Ba mươi ngày trước khi thẻ hết hạn
Đơn đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên du lich (theo mẫu) quy định tại mẫu 31- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 về sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)
Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên do cơ sở có thẩm quyền cấp
Bản sao thẻ hướng dẫn viên cũ
Hai ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp trong thời gian không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên du lich
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 650.000 đồng/ thẻ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
21