Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-141926-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ đề nghị đổi thẻ, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, đổi thẻ hướng dẫn viên mới cho người đề nghị đổi thẻ. Trong trường hợp từ chối thì phải trả lời cho người đề nghị bằng văn bản, nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ba mươi ngày trước khi thẻ hết hạn, hướng dẫn viên phải làm thủ tục đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên mới
Bước 2: Người đề nghị đổi thẻ Hướng dẫn viên du lịch nộp hồ sơ xin đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi đã được cấp thẻ hướng dẫn viên
Bước 3: Khi nhận được hồ sơ hợp lệ đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ, nhập dữ liệu về hướng dẫn viên vào hệ thống theo hướng dẫn tại trang Web quản lý HDV của Tổng cục du lịch
- Trường hợp đủ điều kiện cấp thẻ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định cấp và gửi báo cáo qua mạng về Tổng cục Du lịch.
- Trường hợp không đủ điều kiện cấp thẻ, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp thẻ biết.
Bước 4: Mỗi hướng dẫn viên được cấp một mã số thẻ. Mã số thẻ hướng dẫn viên có chín số bao gồm số hiệu hướng dẫn viên quốc tế hoặc hướng dẫn viên nội địa, hai số tiếp theo là mã tỉnh, sáu số còn lại là thứ tự của thẻ hướng dẫn viên. Mã số thẻ do Tổng cục Du lịch quản lý và không thay đổi trong trường hợp đổi hoặc cấp lại thẻ
Bước 5: Mẫu thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế quy định tại phụ lục số 16
Mẫu thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa quy định tại phụ lục số 17
(Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Bước 6: Thẻ hướng dẫn viên quốc tế có thời hạn ba năm và có giá trị trong phạm vi toàn quốc
Đơn đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên du lich quốc tế
Giấy chứng nhận nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch hoặc các giấy tờ tương đương (bằng tốt nghiệp Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành Hướng dẫn)
Bản sao thẻ hướng dẫn viên cũ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu lệ phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 200.000 đồng/thẻ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đổi thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-141926-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Lữ hành
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
31