Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-141974-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp thẻ Lưu ý: Thẻ HDV du lịch có thời hạn 3 năm và có giá trị trong phạm vi toàn quốc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Ba mươi ngày trước khi thẻ hết hạn, hướng dẫn viên phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật để làm thủ tục đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên mới.
- Người đề nghị đổi thẻ HDV du lịch nội địa nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai, trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và danh mục tài liệu trong bộ hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trả kết quả trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định
Xử lý hồ sơ: - Bộ phận tiếp nhận chuyển bộ Hồ sơ của người đề nghị đổi thẻ HDV du lịch nội địa đến Phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm thủ tục cấp thẻ.
- Khi nhận được hồ sơ hợp lệ đề nghị đổi thẻ HDV du lịch nội địa, phòng Nghiệp vụ Du lịch thẩm định hồ sơ.
+ Trường hợp đủ điều kiện đổi thẻ, phòng Nghiệp vụ Du lịch nhập dữ liệu về HDV vào hệ thống theo hướng dẫn tại trang Web quản lý HDV của Tổng cục Du lịch. Sau đó làm các thủ tục trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai ra quyết định cấp thẻ và gửi báo cáo qua mạng về Tổng cục Du lịch.
+ Trường hợp không đủ điều kiện đổi thẻ, phòng Nghiệp vụ Du lịch báo cáo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người đề nghị đổi thẻ biết
Trả kết quả: - Sau khi hoàn tất thủ tục đổi thẻ HDV du lịch nội địa , phòng Nghiệp vụ Du lịch chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa – thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lào Cai
- Người đề nghị đổi thẻ HDV du lịch nội địa xuất trình phiếu hẹn trả kết quả và nộp lệ phí theo quy định pháp luật tại “Bộ phận một cửa” của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lào Cai.
- Bộ phận “Một cửa” của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lào Cai trả kết quả cho người đề nghị đổi thẻ HDV du lịch nội địa
Đơn đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên du lich
Giấy chứng nhận nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch hoặc các giấy tờ tương đương (bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ, T Cấp chuyên ngành Hướng dẫn du lịch)
Bản sao thẻ hướng dẫn viên cũ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (theo mẫu); Phiếu thông tin Hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 400.000 đồng/ thẻ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đổi thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-141974-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Lữ hành
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20