Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-142176-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ đề nghị cấp thẻ mới sau khi bị thu hồi, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, cấp thẻ hướng dẫn viên mới cho người đề nghị.Trong trường hợp từ chối thì phải trả lời cho người đề nghị bằng văn bản, nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa được cấp lại trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng
Bước 2: Hướng dẫn viên du lịch bị thu hồi thẻ chỉ được xem xét cấp thẻ sau thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị thu hồi thẻ
Bước 3: Hồ sơ và thủ tục đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên trong trường hợp bị thu hồi được áp dụng như đối với trường hợp cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch mới. Cụ thể
3.1. Hướng dẫn viên bị mất hoặc bị hư hỏng thẻ hướng dẫn viên đề nghị cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nộp hồ sơ xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi đã cấp thẻ.
3.2. Khi nhận được hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ, nhập dữ liệu về hướng dẫn viên vào hệ thống theo hướng dẫn tại trang Web quản lý hướng dẫn viên của Tổng cục du lịch.
- Trường hợp đủ điều kiện cấp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định cấp và gửi báo cáo qua mạng về Tổng cục Du lịch.
- Trường hợp không đủ điều kiện cấp thẻ, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp thẻ biết.
Bước 4: Mỗi hướng dẫn viên được cấp một mã số thẻ. Mã số thẻ hướng dẫn viên có chín số bao gồm số hiệu hướng dẫn viên quốc tế hoặc hướng dẫn viên nội địa, hai số tiếp theo là mã tỉnh, sáu số còn lại là thứ tự của thẻ hướng dẫn viên. Mã số thẻ do Tổng cục Du lịch quản lý và không thay đổi trong trường hợp đổi hoặc cấp lại thẻ
Bước 5: Mẫu thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế quy định tại phụ lục số 16
Mẫu thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa quy định tại phụ lục số 17.
(Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Bước 6: Thẻ hướng dẫn viên có thời hạn ba năm và có giá trị trong phạm vi toàn quốc
Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (hoặc của cơ quan hiện đang công tác), xác nhận không quá 3 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ
Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên (theo mẫu) quy định tại Phụ lục 15 – Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng chỉ (Pho tô công chứng)
+ Nếu tốt nghiệp chuyên ngành HDV: Bản sao bằng tốt nghiệ đại học, cao đẳng hoặc trung cấp.
+ Nếu tốt nghiệp các các chuyên ngành khác:
* Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc trung học chuyên nghiệp.
* Bản sao chứng chỉ tốt nghiệp lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch.
Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ
Hai ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp trong thời gian không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu)
Tải về
Phiếu thông tin Hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu lệ phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 200.000 đồng/thẻ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thu hồi và Cấp mới sau khi bị thu hồi thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-142176-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Lữ hành
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
19