Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-142268-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp thẻ HDV du lịch, sở Văn hoá Thể thao và Du lịch thẩm định, xem xét, quyết định cấp thẻ Hướng dẫn viên địa phương; Trường hợp không đủ điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, sở Văn hoá Thể thao và Du lịch trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trước khi thẻ hết hạn, hướng dẫn viên phải làm thủ tục đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên mới
Bước 2: Người đề nghị đổi thẻ Hướng dẫn viên du lịch nộp hồ sơ xin đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai – nơi đã cấp thẻ
Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch địa phương, sở Văn hoá Thể thao và Du lịch thẩm định, xem xét, ra quyết định đổi thẻ Hướng dẫn viên địa phương cho người đề nghị
Bước 4: Trường hợp không đủ điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch địa phương, sở Văn hoá Thể thao và Du lịch trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 5: Thẻ hướng dẫn viên địa phương chỉ có giá trị trong tỉnh Lào Cai, có thời hạn 02 năm và không gia hạn
Đơn đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên (theo mẫu)
Bản sao thẻ hướng dẫn viên cũ
Hai ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp không quá 03 tháng trước đó
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu lệ phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 200.000 đồng/thẻ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đổi thẻ Hướng dẫn viên du lịch địa phương - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-142268-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Lữ hành
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [1]

0
21