Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-142566-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Khách sạn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đến bộ phận “Một cửa” - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lào Cai
- Đoàn thẩm định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chủ cơ sở lưu trú tiến hành thực hiện trực tiếp tại cơ sở lưu trú được thẩm định
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức thẩm định và xem xét ra quyết định công nhận loại hạng cho cơ sở lưu trú
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, chủ cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký loại, hạng đầy đủ theo quy định, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đêbs Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai trong giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định) để thực hiện thủ tục thẩm định, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch theo quy định pháp luật hiện hành.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính pháp lý và danh mục tài liệu trong bộ hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hẹn trả kết quả trao cho người nộp và thu lệ phí thẩm định theo quy định hiện hành dựa trên đơn đề nghị công nhận loại hạng của cơ sở lưu trú
Xử lý hồ sơ: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Đoàn thẩm định gồm 03 cán bộ phòng Nghiệp vụ Du lịch am hiểu chuyên môn nghiệp vụ quản lý lưu trú du lịch.

- Đoàn thẩm định tiến hành thẩm định trực tiếp tại cơ sở lưu trú dựa trên căn cứ tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch được quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Chủ cơ sở cơ sở lưu trú thống nhất ký Biên bản thẩm định cơ sở lưu trú du lịch với Trưởng đoàn thẩm định và nộp lệ phí thẩm định theo quy định hiện hành
Trả kết quả: - Sau khi thẩm định, đoàn thẩm định báo cáo Giám đốc Sở kết quả thẩm định gồm các nội dung: Tờ trình kết quả thẩm định và đề xuất xếp hạng; Biên bản thẩm định cơ sở lưu trú du lịch; Biên bản làm việc của đoàn thẩm định; Hồ sơ đăng ký hạng do cơ sở lưu trú du lịch nộp theo quy định.

- Trên cơ sở kết quả thẩm định của Tổ thẩm định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, ra quyết định công nhận hạng phù hợp cho cơ sở lưu trú du lịch theo thẩm quyền.
Trường hợp không ra quyết định công nhận hạng phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các điều kiện chung bao gồm:
a) Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;
b) Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch
Các điều kiện cụ thể bao gồm:
- Không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.
- Phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về xây dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Mẫu 26 - Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 về sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 2 - Thông tư Số 88/2008/TT- BVHTTDL ngày 31/12/2008- của Bộ VHTTDL
Bản sao có giá trị pháp lý:
+ Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);
+ Văn bằng chứng chỉ, Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;
+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;
+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống chấy nổ;
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm ( đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);
+ Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.
+ Bản sao có giá tri pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của các bộ phận lễ tân, buồng, bar, bàn, bếp, bảo vệ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 1.000.000 NVĐ/ Cơ sở.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm đinh/Xếp hạng lần đầu đối với khách sạn hạng 1 sao, 2 sao - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-142566-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Khách sạn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16