Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-143600-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai sẽ thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp du lịch nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; Trường hợp không đủ điều kiện để cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai sẽ thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp du lịch nước ngoài biết và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp du lịch nước ngoài đủ các điều kiện, có nhu cầu thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam, lập hồ sơ đề nghị cấp phép thành lập Văn phòng đại diện gửi tới sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trụ sở chính
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi đến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam và thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan nhà nước liên quan nơi Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trụ sở
Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp du lịch nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
Trường hợp không đủ điều kiện để cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp du lịch nước ngoài biết và nêu rõ lý do
Bước 4: Giấy phép thành lập văn phòng đại diện có thời hạn 5 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài
Bước 5: Giấy phép thành lập văn phòng đại diện được cơ quan cấp giấy phép gửi cho người đứng đầu Văn phòng đại diện hoặc đại diện được ủy quyền hợp pháp của doanh nghiệp du lịch nước ngoài
Bước 6: Mẫu giấy phép thành lập văn phòng đại diện theo quy định tại Phụ lục số 9a và 9b -Thông tư số 89/2008/TT- BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ – CP ngày 01/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch)
Bước 7: Số giấy phép thành lập văn phòng đại diện gồm chữ VP, mã số tỉnh và mã số thứ tự của văn phòng đại diện. Các nhóm số được viết cách nhau bằng dấu gạch ngang, trong đó:
- Mã số tỉnh gồm hai ký tự theo quy định của Tổng cục Thống kê tại Phụ lục số 10 -Thông tư số 89/2008/TT- BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ – CP ngày 01/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch).
- Số thứ tự của văn phòng đại diện gồm bốn ký tự, từ 0001 đến 0009.
- Số giấy phép ghi trên giấy phép thành lập Văn phòng đại diện không thay đổi khi cấp lại/sửa đổi/bổ sung và gia hạn giấy phép.
Bước 8: Số giấy phép ghi trên giấy phép thành lập văn phòng đại diện không thay đổi khi cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép
Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 7- Thông tư số 89/2008/TT- BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ – CP ngày 01/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch)
Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ hoạt động hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận
Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với các hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong năm tài chính liền kề với năm xem xét cấp Giấy phép
Tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 92/2007/NĐ- CP bao gồm
- Văn bản xác nhận tình hình thực nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong 5 năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp du lịch nước ngoài thành lập cấp.
- Các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền xác nhận sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong 5 năm tài chính gần nhất.
Lưu ý: tất cả các giấy tờ trên phải được cơ quan ngoại giao có thẩm quyền chứng thực và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký (theo mẫu)
Tải về
Mã số các đơn vị hành chínhViệt Nam (Mã số tỉnh gồm hai ký tự theo quy định của Tổng cục Thống kê) tại Phụ lục số 10
Tải về
Mẫu giấy phép thành lập văn phòng đại diện
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-143600-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Thương nhân nước ngoài
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
22