Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-143643-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi (Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thay đổi tên gọi hoặc nội dung hoạt động của văn phòng đại diện; Thay đổi người đứng đầu của văn phòng đại diện), doanh nghiệp du lịch nước ngoài phải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai, trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và danh mục tài liệu trong bộ hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trả kết quả trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định
Xử lý hồ sơ: - Bộ phận tiếp nhận chuyển bộ Hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.
+ Trường hợp đủ điều kiện, trong thời hạn 10 ngày làm việc, phòng Nghiệp vụ Du lịch làm các thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp và gửi bản sao Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được sửa đổi cho các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan nhà nước liên quan tại Lào Cai.
+ Trường hợp không đủ điều kiện để sửa đổi/bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, phòng Nghiệp vụ Du lịch báo cáo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp du lịch nước ngoài biết và nêu rõ lý do.
Trả kết quả: Phòng Nghiệp vụ Du lịch chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa để trả kết quả cho doanh nghiệp du lịch nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đúng thời gian quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thay đổi người đứng đầu của văn phòng đại diện
Thay đổi tên gọi hoặc nội dung hoạt động của văn phòng đại diện
Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký, theo quy định tại Phụ lục số 8 – (Thông tư số 89/2008/TT- BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ – CP ngày 01/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch
Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký (theo mẫu)Phụ lục số 8
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 1.500.000 Đồng/Giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
19