Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-143694-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Trường hợp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ, doanh nghiệp du lịch nước ngoài phải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai, trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và danh mục tài liệu trong bộ hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trả kết quả trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định
Xử lý hồ sơ: - Bộ phận tiếp nhận chuyển bộ Hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện
+ Trường hợp đủ điều kiện cấp lại, trong thời hạn 15 ngày làm việc, phòng Nghiệp vụ Du lịch làm các thủ tục tham mưu Giám đốc sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lào Cai Cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan nhà nước liên quan tại Lào Cai.
+ Trường hợp không đủ điều kiện để cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, phòng Nghiệp vụ Du lịch báo cáo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp du lịch nước ngoài biết và nêu rõ lý do.
Trả kết quả: Phòng Nghiệp vụ Du lịch chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa để trả kết quả cho doanh nghiệp du lịch nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đúng thời gian quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký; (Phụ lục số 7 – Thông tư số 89/2008/TT- BVHTTD)
Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (trong trường hợp Giấy phép bị rách nát)
Đơn khai báo của văn phòng đại diện về việc bị mất hoặc bị tiêu huỷ Giấy phép thành lập văn phòng đại diện có xác nhận của cơ quan công an cấp phường, xã nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở (trong trường hợp Giấy phép bị mất hoặc tiêu hủy)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký; (theo mẫu)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 1.500.000 đông/Giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
19