Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-144560-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu thụ lý hồ sơ đến tổ chức hoàn thành cưỡng chế
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Lập biên bản hành vi vi phạm hành chính
Bước 2: Quyết định xử phạt hành chính (Đôn đốc việc chấp hành quyết định xử phạt 10 ngày kể từ ngày được giao quyết định xử phạt)
Bước 3: Quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm
Riêng xử lý vi phạm trật tự xây dựng thì quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình, quyết định xử lý vi phạm hành chính (theo trình tự thủ tục quy định tại Nghị định 180/2007/NĐ-CP
+ Lập biên bản ngừng thi công (mẫu phụ lục 1/NĐ 180).
+ Quyết định đình chỉ thi công xây dựng (mẫu phụ lục II NĐ180).
+ Tham mưu quyết định cưỡng chế phá dỡ và tổ chức phá dỡ (sau 10 ngày kể từ khi ban hành quyết định đình chỉ thi công công trình).
Biên bản vi phạm hành chính
Quyết định đình chỉ thi công
Quyết định xử phạt
Quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Số bộ hồ sơ: 7 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xử lý vi phạm quy định về xây dựng nhà ở, xây dựng cơ bản, quản lý kết cấu hạ tầng thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-144560-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
19