Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-153732-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động thương binh và xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Đối với những hồ sơ đủ điều kiện, thời gian giải quyết: không quá 15 ngày (trừ trường hợp đặc biệt khác thời gian giải quyết được quy định cụ thể sau)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Lao động – thương binh và xã hội căn cứ vào chỉ tiêu kinh phí điều dưỡng hàng năm do Bộ Lao động – thương binh và xã hội cấp về tỉnh Lào Cai để phân bổ chỉ tiêu điều dưỡng tập trung, điều dưỡng tại gia đình cho các huyện, thành phố
Bước 2: Phòng Lao động – thương binh và xã hội huyện căn cứ vào chỉ tiêu được phân bổ, căn cứ chế độ điều dưỡng của người có công theo niên hạn, có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách báo cáo Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Sở Lao động – thương binh và xã hội xem xét, giải quyết cho đối tượng được hưởng chế độ điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình theo quy định
Bước 3: Sở Lao động – thương binh và xã hội căn cứ vào danh sách đề nghị của phòng Lao động – thương binh và xã hội kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ điều dưỡng của người có công rồi ra quyết định điều dưỡng tại gia đình hoặc điều dưỡng tập trung cho phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật và sức khoẻ của đối tượng (mẫu số 02a, 02b –CSSK)
Văn bản, danh dách đề nghị của phòng lao động thương binh và xã hội huyện có xác nhận của Ủy ban nhân dân huyện
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ điều dưỡng Người có công với cách mạng - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-153732-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21