Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-154370-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh; Sở Y tế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; các tổ chức, cá nhân có thể đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn việc lập hồ sơ vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết)
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, địa chỉ: 266 Đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, TPLC, tỉnh Lào Cai
Khi đến nộp hồ sơ, người đại diện theo uỷ quyền nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
Công chức tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và nội dung hồ sơ:
-Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định của pháp luật
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: chính từ thứ hai đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)
Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Đăng ký thuế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo bước sau:
- Người đại diện theo uỷ quyền xuất trình Giấy hẹn
- Công chức viết biên lai thu lệ phí, người đại diện theo uỷ quyền nộp lệ phí tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Công chức trao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, đề nghị người đại diện theo pháp luật ký tên vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; gửi kèm hướng dẫn một số nội dung doanh nghiệp cần thực hiện sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và biểu mẫu làm báo cáo hàng quý
- Thời gian trao trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định (phụ lục I-4 Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006)
Quyết định chuyển đổi
Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty
Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác
Danh sách người đại diện theo uỷ quyền lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định (Phụ lục II-4). Kèm theo danh sách phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo uỷ quyền
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp
Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Số bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc hồ sơ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (phụ lục I-4)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký kinh doanh 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-154370-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30