Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-189159-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Thông tin và Truyền thông
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ,
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xuất bản Bản tin
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, trả hồ sơ tại bộ phận “môt cửa”.
Bước 2: Bộ phận "một cửa" kiểm tra tính hợp lệ và viết giấy hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân đề nghị cấp giấy phép.
Bước 3: Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ cho phòng Phòng quản lý Báo chí - Xuất bản thẩm định, trình Giám đốc Sở phê duyệt và chuyển kết quả về bộ phận “một cửa”.
Bước 4: Bộ phận “một cửa” trả kết quả cho tổ chức, công dân.
Đơn xin cấp giấy phép (theo mẫu quy định).
Bản sao Quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân có chứng nhận của Công chứng Nhà nước hoặc của cơ quan có thẩm quyền.
Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin.
Măng-sét của bản tin.
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (01 bộ lưu tại Sở Thông tin và Truyền thông; 01 bộ lưu tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản Bản tin (Biểu mẫu 1
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xuất bản Bản tin - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-189159-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Xuất bản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34