Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-189160-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.
- Qua đường Bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, trả hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.
Bước 2: Bộ phận “một cửa” kiểm tra tính hợp lệ và viết giấy hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân đề nghị cấp giấy chứng nhận.
Bước 3: Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ cho Phòng Báo chí-Xuất bản thẩm định, trình Giám đốc Sở phê duyệt và chuyển kết quả về bộ phận “một cửa”.
Bước 4: Bộ phận “một cửa” trả kết quả cho tổ chức, công dân.
Tờ khai xin cấp giấy phép (theo mẫu).
Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập đối với các tổ chức sau: (Các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; Các cơ quan báo chí; Các cơ quan, tổ chức ngoại giao nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Văn phòng đại diện, văn phòng thường trú của các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tại tỉnh Lào Cai.).
Bản sao có chứng thực Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thẻ thường trú đối với cá nhân người nước ngoài thì thực hiện như sau: cá nhân người nước ngoài chỉ được thu kênh truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh nếu các kênh chương trình đó chưa được cung cấp trên hệ thống truyền hình trả tiền của Việt Nam tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đó đặt thiết bị thu tín hiệu.
Bản sao có chứng thực văn bản thuê, mượn địa điểm lắp đặt thiết bị trong trường hợp thiết bị không được lắp đặt tại địa điểm ghi trong Giấy phép thành lập, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thẻ thường trú.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-189160-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Xuất bản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32