Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-189194-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Thông tin và Truyền thông
Thời hạn giải quyết: Trong phạm vi 60 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: văn bản đề nghị cấp, xét thẻ nhà báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, trả hồ sơ tại bộ phận “môt cửa”
Bước 2: Bộ phận "một cửa" kiểm tra tính hợp lệ và viết giấy hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân đề nghị cấp giấy phép
Bước 3: Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ cho phòng Phòng quản lý Báo chí - Xuất bản thẩm định, trình Giám đốc Sở phê duyệt và chuyển kết quả về bộ phận “một cửa”
Bước 4: Bộ phận “một cửa” trả kết quả cho tổ chức, công dân.
Hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo
+ Bản khai của người đề nghị cấp Thẻ nhà báo do người đề nghị cấp Thẻ nhà báo thực hiện kê khai theo mẫu quy định
+ Những người đề nghị cấp Thẻ lần đầu phải có bản sao quyết định biên chế hoặc hợp đồng dài hạn được cơ quan báo chí hoặc cơ quan công chức nhà nước xác nhận
+ Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp Thẻ nhà báo của cơ quan báo chí có chữ ký, đóng dấu xác nhận của nguời đứng đầu cơ quan báo chí, đại diện cơ quan chủ quản, đại diện cấp Hội nhà báo, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Bản sao Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp (bản sao công chứng)
Đổi thẻ nhà báo
+ Công văn đề nghị của cơ quan báo chí, đơn vị công tác mà người đề nghị được đổi thẻ nhà báo mới chuyển đến làm việc
+ Quyết định đổi công tác (bản chính hoặc bản sao công chứng)
+ Thẻ nhà báo đã được cấp tại cơ quan báo chí, đơn vị trước khi chuyển công tác
Cấp lại thẻ nhà báo
+ Những người đã được cấp Thẻ nhà báo nhưng làm mất, làm hư hỏng muốn được cấp lại Thẻ phải có đơn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông
+ Đơn đề nghị cấp lại Thẻ phải có ý kiến xác nhận của cơ quan báo chí, đơn vị công tác về trường hợp mất Thẻ; nếu bị hỏng, cũ nát, phải gửi kèm theo thẻ cũ.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai đăng ký Thẻ nhà báo
Tải về
Tổng hợp danh sách đề nghị cấp Thẻ nhà báo
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hồ sơ cấp, đổi Thẻ nhà báo - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-189194-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Báo chí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27