Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-189232-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Báo chí-Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, trả hồ sơ tại bộ phận “môt cửa”
Bước 2: Bộ phận "một cửa" kiểm tra tính hợp lệ và viết giấy hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân đề nghị cấp giấy phép.
Bước 3: Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ cho phòng Phòng quản lý Báo chí - Xuất bản thẩm định, trình Giám đốc Sở phê duyệt và chuyển kết quả về bộ phận “một cửa”.
Bước 4: Bộ phận “một cửa” trả kết quả cho tổ chức, công dân.
01 Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (Theo mẫu) và 03 bản danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu giấy CMT nhân dân hoặc hộ chiếu của người làm thủ tục;
Bản sao vận đơn, hóa đơn, giấy báo nhận hàng kèm theo bản gốc để đối chiếu (nếu có) đối với xuất bản phẩm nhập khẩu đang được hải quan, bưu điện, doanh nghiệp dịch vụ chuyển phát lưu giữ
Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu giấy phép hoạt động tại VN đối với các cơ quan, tổ chức ngước ngoài, tổ chức quốc tế đứng tên đề nghị cấp giấy phép
Trường hợp nhập khẩu xuất bản phẩm để phục vụ công tác nghiên cứu chuyên ngành phải có văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản danh mục xuất bản phẩm
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
31