Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-189261-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bưu chính Viễn thông – Sở Thông tin và Truyền thông.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp , qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ đầy đủ theo quy định tới Phòng Bưu chính Viễn Thông – Sở Thông tin và truyền thông.
Bước 2: Phòng Bưu chính Viễn Thông sẽ kiểm duyệt hồ sơ về sự phù hợp quy hoạch phát triển thông tin và truyền thông của địa phương
Bước 3: Sở Thông tin và truyền thông ra văn bản trả lời
Đơn xin xác nhận
Danh sách các trạm BTS xin xác nhận.
Bản sao (photo, chứng thực) bản vẽ thiết kế điển hình đã được kiểm định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục 1,quyết định số 53/2011/UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Lào Cai
Tải về
Phụ lục 2, quyết định số 53/2011/UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Lào Cai
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
32