Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-189458-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bưu chính Viễn thông – Sở Thông tin và Truyền thông.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức muốn cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng lập hồ sơ đề nghị cấp lại gửi tới Sở Thông tin và truyền thông.
Bước 2: Sở Thông tin và truyền thông tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thẩm tra các điều kiện cấp giấy phép. Hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện trình lãnh đạo cấp giấy phép
Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính
Bản gốc giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép bưu chính (dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh) bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-189458-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Bưu chính – chuyển phát
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25