Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-221202-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp nơi đặt chi nhánh Trung tâm trọng tài hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Không có quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trung tâm Trọng tài gửi văn bản thông báo cho Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp nơi Trung tâm Trọng tài đặt trụ sở và Sở Tư pháp nơi đặt chi nhánh về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh.
Bước 2: Trung tâm Trọng tài nộp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh cho Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động của Chi nhánh; nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền; đăng báo hàng ngày của Trung ương hoặc địa phương, nơi đăng ký hoạt động của chi nhánh trong ba số liên tiếp về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nộp kèm theo hồ sơ một trong các loại giấy tờ sau đây:
- Quyết định của Trung tâm trọng tài về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh;
- Giấy tờ chứng minh Trung tâm trọng tài lập ra chi nhánh đã chấm dứt hoạt động;
- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
Văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh;
Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Trung tâm Trọng tài - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-221202-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15