Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-221216-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi có sự thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, lĩnh vực hành nghề, danh sách luật sư thành viên, người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư, các nội dung khác trong hồ sơ đăng ký hoạt động, thì tổ chức hành nghề luật sư phải đăng ký với Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.
Bước 2: Hồ sơ nộp tại Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Tư pháp
Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi hoặc kể từ ngày nhận được Giấy đăng ký hoạt động cấp lại, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư về việc thay đổi
Giấy đăng ký hoạt động
Dự thảo điều lệ
Giấy tờ chứng minh về trụ sở
Bản sao chứng chỉ hành nghề, thẻ luật sư của luật sư
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-221216-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [55]
Thay đổi nội dung đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân - Lào Cai
Thẩm định hồ sơ phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư - Lào Cai
Thẩm định hồ sơ thành lập Đoàn luật sư - Lào Cai
Đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư - Lào Cai
Đăng ký hoạt động của công ty luật Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lào Cai
Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân - Lào Cai
Đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh và công ty luật TNHH hai thành viên trở lên - Lào Cai
Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài - Lào Cai
Đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư - Lào Cai
Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư - Lào Cai
Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư - Lào Cai
Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư - Lào Cai
Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lào Cai
Cấp Giấy đăng ký hoạt động do chuyển đổi chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài tại Việt Nam - Lào Cai
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác - Lào Cai
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài - Lào Cai
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật nước ngoài - Lào Cai
Chuyển Đoàn luật sư - Lào Cai
Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân - Lào Cai
Hợp nhất công ty luật - Lào Cai
Sáp nhập công ty luật - Lào Cai
Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh - Lào Cai
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật - Lào Cai
Ký kết hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư- Lào Cai
Chấm dứt hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư - Lào Cai
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư - Lào Cai
Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư - Lào Cai
Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư - Lào Cai
Báo cáo của Đoàn luật sư - Lào Cai
Gửi các quy định, quyết định, nghị quyết của Đoàn luật sư - Lào Cai
Giải thể Đoàn luật sư trong trường hợp Đoàn luật sư không còn đủ ba luật sư thành viên của Đoàn luật sư - Lào Cai
Thông báo về việc thành lập tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam- Lào Cai
Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài - Lào Cai
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài - Lào Cai
Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam - Lào Cai
Tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam - Lào Cai
Đăng ký tập sự hành nghề luật sư - Lào Cai
Thay đổi nơi tập sự hành nghề luật sư từ tổ chức hành nghề luật sư này sang tổ chức hành nghề luật sư khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Lào Cai
Thay đổi nơi tập sự hành nghề luật sư từ tổ chức hành nghề luật sư tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề luật sư tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác - Lào Cai
Tạm ngừng việc tập sự hành nghề luật sư - Lào Cai
Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư - Lào Cai
Thay đổi luật sư hướng dẫn - Lào Cai
Báo cáo Sở Tư pháp, Đoàn luật sư về việc tập sự hành nghề luật sư của người tập sự tại tổ chức hành nghề luật sư - Lào Cai
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu - Lào Cai
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Lào Cai
Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký - Lào Cai
Đăng ký xóa đăng ký thế chấp - Lào Cai
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai - Lào Cai
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Lào Cai
Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân - Lào Cai
Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân - Lào Cai
Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản - Lào Cai
Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân quản lý, thanh lý tài sản - Lào Cai
Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản - Lào Cai
Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên - Lào Cai

0
23