Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-221294-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân đăng ký hành nghề luật sư tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà luật sư đó là thành viên.
Bước 2: Hồ sơ nộp tại Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Tư pháp
Bước 3: Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải có hồ sơ đăng ký hành nghề luật sư gửi Sở Tư pháp. Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hành nghề luật sư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản nên rõ lý do, người bị từ chối có quyền khiếu nại.
Bước 4: Luật sư được hành nghề với tư cách cá nhân kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hành nghề luật sư. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hành nghề luật sư, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải gửi thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hành nghề luật sư cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên
Giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư(theo mẫu chung)
Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư
Giấy tờ chứng minh về địa điểm giao dịch
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu TP-LS-06
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 100.000 đồng 01 lần cấp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-221294-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [17]
Thay đổi nội dung đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân - Lào Cai
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư - Lào Cai
Thẩm định hồ sơ phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư - Lào Cai
Thẩm định hồ sơ thành lập Đoàn luật sư - Lào Cai
Đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư - Lào Cai
Đăng ký hoạt động của công ty luật Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lào Cai
Đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh và công ty luật TNHH hai thành viên trở lên - Lào Cai
Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài - Lào Cai
Đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư - Lào Cai
Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư - Lào Cai
Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư - Lào Cai
Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư - Lào Cai
Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lào Cai
Cấp Giấy đăng ký hoạt động do chuyển đổi chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài tại Việt Nam - Lào Cai
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác - Lào Cai
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài - Lào Cai
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật nước ngoài - Lào Cai

0
21