Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-221438-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công ty luật hợp danh và công ty luật Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải có hồ sơ đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp
Bước 2: Hồ sơ nộp tại Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Tư pháp
Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp xem xét cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, người bị từ chối có quyền khiếu nại.
Bước 4: Công ty luật hợp danh và công ty luật Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Giám đốc công ty luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên.
Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật hợp danh và công ty luật TNHH hai thành viên trở lên, Sở Tư pháp gửi bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Cục thuế của địa phương và Bộ Tư pháp.
Giấy đề nghị đăng ký hoạt động (theo mẫu chung);
Dự thảo Điều lệ công ty luật
Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật
Giấy tờ chứng minh về trụ sở của công ty.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu TP-LS-04
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh 100.000 đồng/01 lần
Lệ phí Đăng ký hoạt động của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 200.000 đồng/1lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
17