Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-221469-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị miễn nhiệm công chứng viên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định miễn nhiệm công chứng viên và thu hồi thể công chứng viên.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm công chứng viên trong trường hợp công chứng viên có nguyện vọng được miễn nhiệm hoặc chuyển làm công việc khác, và trong trường hợp Sở Tư pháp đề nghị miễn nhiệm công chứng viên nộp tại Bộ Tư pháp
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận "Một cửa" Sở Tư pháp
Đơn xin miễm nhiệm công chứng viên
Văn bản đề nghị của Sở Tư pháp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận hồ sơ miễn nhiệm công chứng viên trong trường hợp công chứng viên có nguyện vọng được miễn nhiệm hoặc chuyển làm công việc khác - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-221469-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [18]
Tiếp nhận hồ sơ bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp không được miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập sự) - Lào Cai
Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (do một công chứng viên thành lập) - Lào Cai
Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (do hai công chứng viên trở lên thành lập) - Lào Cai
Thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do 1 công chứng viên thành lập) - Lào Cai
Thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do 2 công chứng viên trở lên thành lập) - Lào Cai
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ công chứng viên - Lào Cai
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ công chứng viên - Lào Cai
Tiếp nhận hồ sơ bổ nhiệm công chứng viên (người được miễn đào tạo nghề công chứng, người được miễn tập sự hành nghề công chứng) - Lào Cai
Bố trí tập sự hành nghề công chứng - Lào Cai
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng - Lào Cai
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Lào Cai
Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác - Lào Cai
Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng - Lào Cai
Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp tạm ngừng tập sự quá ba tháng - Lào Cai
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng - Lào Cai
Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng - Lào Cai
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự - Lào Cai
Gia nhập Đoàn luật sư - Lào Cai

0
19