Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-221503-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên môi trường, Phòng Tài nguyên môi trường; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Thời hạn giải quyết: - Đối với bất động sản là 60 ngày
- Đối với động sản là 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản bán đấu giá tài sản và Hợp đồng mua, bán tài sản đấu giá
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký mua tài sản tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
Bước 2: Trung tâm sẽ tiến hành tổ chức đấu giá công khai tài sản bán đấu giá
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đã mua hồ sơ, xem tài sản, đăng ký mua tài sản sẽ tham gia phiên đấu giá
Bước 4: Người trúng đấu giá sẽ tiến hành nộp tiền và nhận tài sản
Đơn xin đăng ký mua tài sản
Chứng minh nhân dân
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực (đối với tổ chức)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí đấu giá Mức thu tương ứng với giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bán đấu giá tài sản - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-221503-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
20