Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-221520-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Công chứng viên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Phòng công chứng;
- Ngoài trụ sở theo quy định của pháp luật.
Thời hạn giải quyết: - Ngay trong ngày;
- Hẹn không quá hai ngày làm việc;
- Nếu vụ việc phức tạp thì hẹn không quá 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu công chứng phải viết Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu
Bước 2: Xuất trình Chứng minh nhân dân của các chủ thể ký kết hợp đồng, giao dịch
Bước 3: Xuất trình bản hợp đồng giao dịch nếu đã soạn sẵn
Bước 4: Công chứng viên kiểm tra và các bên ký kết vào từng trang văn bản. Công chứng viên ký tên đóng dâu
Bước 5: Trả văn bản đã công chứng lại cho đương sự
Phiếu yêu cầu công chứng
Giấy tờ tuỳ thân của những người yêu cầu công chứng
Giấy tờ chứng minh quyền về tài sản của người yêu cầu công chứng
Hợp đồng giao dịch đã được công chứng ( Văn bản công chứng)
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế 40 nghìn đồng
Mức thu phí cấp bản sao văn bản công chứng 5.000 đồng/trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 3.000 đồng nhưng tối đa không quá 100.000 đồng/bản.
Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch (xác định theo giá trị tài sản, hoặc giá trị HĐ, giao dịch) - Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch mức thu như sau: + Dưới 100.000.000đ thu 100.000đ + Từ 100.000.000đ đến dưới 1.000.000.000đ mức thu 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch + Từ 1.000.000.000đ đến dưới 5.000.000.000đ mức thu 1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vuợt quá 1.000.000.000đ + Từ 5.000.000.000đ mức thu 3.800.000đ + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp động, giao dịch vuợt quá 5.000.000.000đ (mức thu tối đa không quá 10.000.000đ/trường hợp)
Mức thu phí công chứng Hợp đồng, giao dịch không theo giá trị tài sản hoặc giá trị Hợp đồng, giao dịch - Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, mức thu 50.000đ/trường hợp - Công chứng văn bản bán đấu giá bất động sản mức thu: 100.000đ/trường hợp - Công chứng hợp đồng bảo lãnh, mức thu 100.000đ/trường hợp - Công chứng hợp đồng uỷ quyền mức thu: 40.000đ/trường hợp - Công chứng giấy uỷ quyền mức thu 20.000đ/trường hợp - Công chứng việc sửa đổi, bổ sung HĐ, giao dịch (trừ việc sửa đổi, bổ sung tăng giá trị tài sản hoặc giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch thì áp dung mức thu theo quy định tại điểm a. Mức thu 40.000đ/trường hợp - Công chứng việc huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch 20.000đ/trường hợp - Công chứng di chúc 40.000đ/trường hợp - Công chứng văn bản từ chối nhận di sản 20.000đ/trường hợp - Các việc công chứng HĐ, giao dịch khác: 40.000đ/trường hợp
Mức thu phí nhận lưu giữ di chúc 10.000đ/trường hợp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản của vợ chồng sau ly hôn - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-221520-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18