Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-221565-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Công chứng viên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Phòng công chứng;
- Ngoài trụ sở theo quy định của pháp luật.
Thời hạn giải quyết: - Ngay trong ngày;
- Hẹn không quá hai ngày làm việc;
- Nếu vụ việc phức tạp thì hẹn không quá 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu công chứng phải viết Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu
Bước 2: Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng tại Phòng công chứng
Bước 3: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng
Bước 4: Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn đề chưa rõ, việc giao kết hợp đồng, giao dịch có dấu hiệu bị đe doạ, cưỡng ép, có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc có sự nghi ngờ đối tượng của hợp đồng là không có thật thì công chứng viên đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định; trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng
Bước 5: Trường hợp nội dung, ý định giao kết hợp đồng là xác thực, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì công chứng viên soạn thảo hợp đồng
Bước 6: Trường hợp hợp đồng được soạn thảo sẵn, công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng; nếu trong dự thảo hợp đồng có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đối tượng của hợp đồng không phù hợp với thực tế thì công chứng viên phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Trường hợp người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì công chứng viên có quyền từ chối công chứng
Bước 7: Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe. Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng thì ký vào từng trang của hợp đồng. Công chứng viên ghi lời chứng; ký vào từng trang của hợp đồng
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003; bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ; bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở;
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trường hợp tự soạn thảo)
Ngoài các giấy tờ nêu trên, tuỳ vào từng trường hợp cụ thể mà hồ sơ yêu cầu công chứng còn có thêm giấy tờ sau đây: Bản sao Sổ hộ khẩu đối với trường hợp nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, trong khu vực rừng phòng hộ.
Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có. Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in, bản đánh máy hoặc bản đánh máy vi tính nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải có chứng thực. Khi nộp bản sao thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (tính trên giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền với đất) - Dưới 50 triệu thu 50 nghìn - Từ 50 triệu đến 100 triệu đồng thu 100 nghìn - Từ 100 triệu đến 01 tỷ thu 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch; - Từ trên 01 tỷ đến 03 tỷ thu 1 triệu + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1 tỷ đồng - Từ trên 03 tỷ đến 05 tỷ thu 2,2 triệu + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 3 tỷ đồng; - Từ trên 5 tỷ đến 10 tỷ thu 3,2 triệu + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đồng. - Từ trên 10 tỷ thu 5,2 triệu + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đồng/trường hợp).
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công chứng hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-221565-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [24]
Công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế - Lào Cai
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản của vợ chồng sau ly hôn - Lào Cai
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế - Lào Cai
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất - Lào Cai
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân - Lào Cai
Công chứng hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất - Lào Cai
Công chứng hợp đồng góp vốn bằng Quyền sử dụng đất - Lào Cai
Công chứng hợp đồng góp vốn bằng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Công chứng hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Công chứng hợp đồng ủy quyền Quyền sử dụng đất - Lào Cai
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Lào Cai
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch - Lào Cai
Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Lào Cai
Bố trí tập sự hành nghề công chứng - Lào Cai
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng - Lào Cai
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Lào Cai
Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác - Lào Cai
Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng - Lào Cai
Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp tạm ngừng tập sự quá ba tháng - Lào Cai
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng - Lào Cai
Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng - Lào Cai
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự - Lào Cai
Gia nhập Đoàn luật sư - Lào Cai

0
23