Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-221835 -TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng công chứng số 1
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Phòng công chứng;
Thời hạn giải quyết: - Ngay trong ngày;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ yêu cầu công chứng tại Phòng công chứng
Bước 2: Nhận kết quả tại Phòng công chứng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc cấp bản sao văn bản công chứng được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
- Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản về việc cung cấp hồ sơ công chứng phục vụ cho việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc đã công chứng thì Phòng công chứng có trách nhiệm cung cấp bản sao văn bản công chứng và các giấy tờ khác có liên quan. Việc đối chiếu bản sao văn bản công chứng với bản chính chỉ được thực hiện tại Phòng công chứng nơi đang lưu trữ hồ sơ công chứng.
- Theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch và người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản (Mẫu số 01/PYC);
Số bộ hồ sơ: Không quy định cụ thể
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp bản sao văn bản công chứng 5.000 đồng/trang, từ trang thứ ba (3) trở lên thì mỗi trang thu 3 nghìn đồng nhưng tối đa không quá 100 nghìn đồng/bản.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC đang xem
Cấp bản sao văn bản công chứng - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-221835 -TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [21]
Công chứng hợp đồng góp vốn bằng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Công chứng hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Công chứng hợp đồng ủy quyền Quyền sử dụng đất - Lào Cai
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Lào Cai
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch - Lào Cai
Công chứng hợp đồng thuê nhà - Lào Cai
Công chứng hợp đồng đổi nhà - Lào Cai
Công chứng di chúc - Lào Cai
Nhận giữ di chúc - Lào Cai
Công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế - Lào Cai
Bố trí tập sự hành nghề công chứng - Lào Cai
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng - Lào Cai
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Lào Cai
Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác - Lào Cai
Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng - Lào Cai
Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp tạm ngừng tập sự quá ba tháng - Lào Cai
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng - Lào Cai
Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng - Lào Cai
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự - Lào Cai
Gia nhập Đoàn luật sư - Lào Cai

0
24