Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-221839-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Công chứng viên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Phòng công chứng
- Ngoài trụ sở theo quy định của pháp luật
Thời hạn giải quyết: - Ngay trong ngày
- Hẹn không quá hai ngày làm việc
- Nếu vụ việc phức tạp thì hẹn klhông quá 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu công chứng phải viết Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu
Bước 2: Xuất trình Chứng minh nhân dân của các chủ thể ký kết hợp đồng, giao dịch
Bước 3: Xuất trình bản hợp đồng giao dịch nếu đã soạn sẵn
Bước 4: Công chứng viên kiểm tra và các bên ký kết vào từng trang văn bản. Công chứng viên ký tên đóng dâu
Bước 5: Trả văn bản đã công chứng lại cho đương sự
Phiếu yêu cầu công chứng
Giấy tờ tuỳ thân của những người yêu cầu công chứng
Giấy tờ chứng minh quyền về tài sản của người yêu cầu công chứng;
Hợp đồng giao dịch đã được công chứng ( Văn bản công chứng).
Đối với tổ chức: Cần bổ sung thêm:
- Đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập;
- Quyết định bổ nhiệm hoặc uỷ quyền v.v.. của người đại diện;
- Biên bản họp Hội đồng thành viên nếu là côgn ty Trách nhiệm hữu hạn hoặc Biên bản họp Hội đồng quản trị nếu là Công ty cổ phần.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Công chứng hợp đồng bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 100.000 đ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
23