Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-221843-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai, Chi nhánh Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai;
+ Trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở.
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Vào sổ thụ lý vụ việc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có yêu cầu trợ giúp pháp lý nộp đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai
Bước 2: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai tiếp nhận đơn, kiểm tra hồ sơ
Bước 3: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai vào sổ thụ lý vụ việc đủ điều kiện trợ giúp pháp lý
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Người có yêu cầu trợ giúp pháp lý thuộc diện người được trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 10 của Luật Trợ giúp pháp lý và được quy định chi tiết tại Điều 2 của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 hoặc nạn nhân bị mua bán theo quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người;
+ Nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý phù hợp với quy định tại Điều 5 của Luật Trợ giúp pháp lý;
+ Vụ việc trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 26 của Luật Trợ giúp pháp lý;
+ Vụ việc trợ giúp pháp lý không thuộc trường hợp bị từ chối theo quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật Trợ giúp pháp lý.
+ Trường hợp nộp đơn hộ thì người đến thay phải xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân hoặc giấy uỷ quyền.
Đơn yêu cầu Trợ giúp pháp lý
Giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý
Các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu Trợ giúp pháp lý
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thụ lý vụ việc Trợ giúp pháp lý - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-221843-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
31