Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS136
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND huyện, Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày ngày nhận được văn bản của nơi chuyển đến.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản hành chính;Quyết định điều động của Giám đốc Sở GD&ĐT
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà Trường tập hợp hồ sơ xin chuyển của giáo viên, xét duyệt, đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo (Trường trực thuộc Sở gửi về Phòng TCCB Sở)
Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo xét duyệt, lập danh sách đề nghị UBND huyện, thành phố phê duyệt.
c) UBND huyện, thành phố phê duyệt cho giáo viên chuyển đi;
d) Chuyển hồ sơ:
Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển danh sách và hồ sơ giáo viên đã được UBND huyện, thành phố xét duyệt cho chuyển đi đến Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ); Sở Giáo dục và Đào tạo ra văn bản cho giáo viên đi liên hệ chuyển công tác.
e) Thời gian chuyển hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/5
Thời gian: Giáo viên nhận công văn và hồ sơ đi liên hệ công tác (tại Phòng TCCB Sở GD&ĐT) trước ngày 15/6 - đối với chuyển đi ngoài tỉnh; thời gian liên hệ công tác xong trước 15/8.
g) Khi có văn bản tiếp nhận, giáo viên trình đề nghị Sở GD&ĐT quyết định thuyên chuyển công tác
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện tiêu chuẩn:
- Có đủ hồ sơ theo qui định
- Có thời gian công tác 4 năm trở lên đối với nữ, 5 năm trở lên đối với nam ( kể từ khi tuyển dụng vào Nghành giáo dục và đào tạo); giáo viên dư theo cơ cấu đã được duyệt có thể xem xét để cho chuyển sớm hơn qui định;
- Hoàn thành nhiệm vụ được giao, không vi phạm kỷ luật, pháp luật.
Thành phần hồ sơ xin chuyển vùng ( cá nhân nộp ) gồm:
- Đơn xin chuyển công tác ( ghi rõ nơi xin đến , lý do xin chuyển )
Kiểm điểm quá trình công tác ( có nhận xét ưu, khuyết điểm của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp giáo viên)
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng quản lý trực tiếp và cơ quan quản lý hồ sơ gốc
Bản sao văn bằng chứng chỉ (qua công chứng)
Giấy chứng nhận sức khoẻ cách đây không quá 06 tháng ( do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp )
Bản sao Quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm ngạch; quyết định nâng bậc lương năm gần nhất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển vùng đi ngoài tỉnh, ngoài nghành- Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS136
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
24