Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS137
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày tính từ thời điểm nhận hồ sơ cá nhân được thông báo kết quả tuyển dụng và nhận phân công công tác tại sở GD&ĐT
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản hành chính;Quyết định tuyển dụng của Giám đốc Sở
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với cá nhân:
- Mua hồ sơ xin tuyển dụng (theo mẫu) tại Sở GD&ĐT
- Khai, xác nhận, hoàn chỉnh hồ sơ nộp cho Hội đồng tuyển dụng
- Dự thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định của HĐTD
Bước 2: Đối với cơ quan Sở GD&ĐT:
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt;
- Đề nghị Sở Nội vụ trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng tuyển dụng.
- Thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin, niêm yết tại Sở GD&ĐT;
- Thu hồ sơ xin tuyển dụng và lệ phí dự xét tuyển hoặc thi tuyển.
- Lập danh sách dự tuyển , trình HĐTD;
- Tổ thư ký HĐTD: Kiểm tra hồ sơ dự tuyển, danh sách dự tuyển, lập phương án tuyển dụng trình Hội đồng tuyển dụng.
- Hội đồng tuyển dụng tổ chức thi hoặc xét tuyển.
- Sở GD&ĐT trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng.
- Sở GD&ĐT thông báo kết quả tuyển dụng (sau khi có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh); niêm yết kết quả tại Sở GD&ĐT.
- Giáo viên THPT: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định tuyển dụng và phân công Giáo viên Trung học phổ thông về các cơ sở giáo dục.
- Giáo viên THCS, TH, MN
+ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu về nhận công tác tại huyện, thành phố;
+ Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định tuyển dụng và phân công giáo viên về cơ sở giáo dục thuộc huyện, thành phố.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ
Không nhận dự tuyển những người dị dạng về hình thể; phát âm, chữ viết không đảm bảo yêu cầu dạy học
Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục
Là công dân Việt nam, nơi thường trú tại Việt nam
Tuổi đời từ đủ tuổi 18 đến dưới 45 tuổi; các đối tượng tuổi đời có thể trên 45, nhưng không quá 50 tuổi là: Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng đang làm việc thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; viên chức trong doanh nghiệp nhà nước và công chức xã
Về trình độ: Đạt trình độ chuẩn theo qui định hiện hành tương ứng với ngạch viên chức dự tuyển
Thành phần hồ sơ xin tuyển dụng ( cá nhân nộp ) gồm:
Đơn xin tuyển dụng
Sơ yếu lý lịch ( dán ảnh 4x6 ) theo mẫu quy định có xác nhận của UBND xã, phường, thi trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan tổ chức nơi người đó đang công tác
Bản sao giấy khai sinh
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập, giấy chứng nhận thuộc đối tượng hưởng ưu tiên ( nếu có )
Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp, có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ
Bản can kết của người dự tuyển về tính hợp pháp của các bản sao giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển
Hai phong bì dán tem ghi địa chỉ người nhận
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí dự thi tuyển, sát hạch, có 4 mức + Dưới 100 thí sinh tham dự, thu : 130.000 ( một trăm ba mươi nghìn ) đồng/thí sinh/lần dự thi. + Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự, thu : 100.000 ( một trăm nghìn ) đồng/thí sinh/lần dự thi. + Từ 500 đến dưới 1000 thí sinh tham dự, thu: 70.000đồng/thí sinh/lần dự thi. + Từ 1000 thí sinh tham dự trở lên, thu: 60.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.
Lệ phí hồ sơ dự tuyển 20.000đ/ 1 Hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng viên chức nghạch giáo viên - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS137
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
24