Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS186
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc. Trường hợp cần xác minh thêm không quá 02 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định chấm dứt việc giám hộ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân có yêu cầu đăng chấm dứt việc giám hộ đến bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã viết tờ khai theo mẫu quy định
Bước 2: Cán bộ Tư pháp cấp xã tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không có chanh chấp thì cán bộ Tư pháp ghi vào Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ, đồng thời ghi chú việc chấm dứt giám hộ vào sổ đã đăng ký giám hộ trước đây trình Chủ tịch (Phó chủ tịch) UBND cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký chấm dứt việc giam hộ một bản chính Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ. Bản sao được cấp theo yêu cầu của người đi đăng ký
Bước 3: Trả hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc giám hộ chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
1. Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
2. Người được giám hộ chết;
3. Cha, mẹ của người được giám hộ đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình;
4. Người được giám hộ được nhận làm con nuôi.
Nộp:
+ Tờ khai (theo mẫu quy định)
+ Quyết định công nhận việc giám hộ đã cấp trước đây;
+ Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, đã được lập thành danh mục khi đăng ký giám hộ, thì người yêu cầu chấm dứt việc giám hộ phải nộp danh mục tài sản đó và danh mục tài sản hiện tại của người được giám hộ
Xuất trình:
+ Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
+ Sổ Hộ khẩu, Giấy Chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn để làm căn cứ xác định về cá nhân người đó.
+ Các giấy tờ cần thiết chứng minh đủ điều kiện chấm dứt việc giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự (Việc giám hộ chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 1. Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 2. Người được giám hộ chết; 3. Cha, mẹ của người được giám hộ đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình; 4. Người được giám hộ được nhận làm con nuôi)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
TP/HT-2012-TKCDGH
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chấm dứt việc giám hộ - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS186
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [3]

0
28