Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS189
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Được giải quyết trong ngày; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh thì không quá 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đến bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã viết tờ khai theo mẫu quy định
Bước 2: Cán bộ Tư pháp cấp xã tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ mà người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nộp và xuất trình . Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ cán bộ Tư pháp ghi vào Sổ xác nhận tình trạng hôn nhân và Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trình Chủ tịch (Phó chủ tịch) Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi yêu cầu
Bước 3: Trả hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Nộp:
+ Tờ khai (theo mẫu quy định);
Xuất trình:
+ Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
+ Sổ Hộ khẩu, Giấy Chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn để làm căn cứ xác định về cá nhân người đó.
Lưu ý: Việc xác nhận tình trạng hôn nhân có thể xác nhận trực tiếp vào Tờ khai đăng ký kết hôn hoặc bằng Giấy xác nhận tình tình trạng hôn nhân. Trong trường hợp người yêu xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ có chồng nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết thì phải xuất trình trích lục Bản án/Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của toà án về việc ly hôn hoặc bản sao giấy chứng tử.
Việc xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị sử dụng trong 6 tháng, kể từ ngày xác
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
TP/HT-2013-TKXNHN
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Xác nhận tình trạng hôn nhân 3.000đ/lần

0
29