Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS192
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp
- Gián tiếp qua hệ thống bưu chính: thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực
Thời hạn giải quyết: Được giải quyết trong ngày; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao giấy tờ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân có yêu cầu đến bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã viết giấy đề nghị cấp bản sao
Bước 2: Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào Sổ đăng hộ tịch đang lưu trữ tại Ủy ban nhân dân xã ghi vào bản sao giấy tờ hộ tịch, trình Chủ tịch (Phó chủ tịch)Ủy ban nhân dân xã
Bước 3: Trả hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Nộp:
+ Giấy đề nghị cấp bản sao
- Xuất trình:
+ Bản chính bản chính giấy tờ hộ tịch cần sao (nếu có)
+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Sổ hộ khẩu gia đình để làm căn cứ xác định về cá nhân người đó.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch 2.000đ/bản
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS192
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17