Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS215
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Được thực hiện trong ngày nhận hồ sơ; nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều thì việc chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân có yêu cầu chứng thực nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa (nếu có) Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” tiếp nhận, hướng dẫn kiểm tra hồ sơ .
- Người thực hiện chứng thực xác định năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu chứng thực, nếu xét thấy nội dung hợp đồng được soạn thảo sẵn không trái pháp luật, đạo đức xã hội, thì thực hiện chứng thực. Trường hợp nội dung hợp đồng trái pháp luật, đạo đức xã hội hoặc soạn thảo không đạt yêu cầu, thì hợp đồng phải sửa đổi, bổ sung. Nếu người yêu cầu chứng thực không đồng ý với việc sửa đổi, bổ sung đó, thì hợp đồng không được chứng thực.
- Đối với hợp đồng do người thực hiện chứng thực soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực. Người yêu cầu chứng thực tuyên bố nội dung hợp đồng trước người thực hiện chứng thực. Người thực hiện chứng thực ghi chép đầy đủ nội dung, nếu nội dung không trái pháp luật, đạo đức xã hội thì soạn thảo hợp đồng.
- Trước khi ký người yêu cầu chứng thực phải tự đọc lại hợp đồng hoặc người thực hiện chứng thực đọc cho họ nghe. Nếu đồng ý toàn bộ nội dung thì ký tắt vào từng trang của hợp đồng, trừ trang cuối phải ký đầy đủ, sau đó người thực hiện chứng thực ký tắt vào từng trang của hợp đồng, trừ trang cuối phải ký đầy đủ, chứng thực, đóng dấu vào hợp đồng.
- Nếu hợp lệ, phù hợp với quy định của pháp luật thì ghi vào sổ Theo dõi giải quyết của bộ phận Một cửa - lĩnh vực chứng thực. Viết phiếu hẹn
- Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn ký đóng dấu chứng thực trả kết quả cho công dân.
Bước 3: Trả hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Nộp:
- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC);
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu
- Các giấy tờ cần thiết khác cho việc chứng thực.
- Dự thảo (trường hợp người yêu cầu chứng thực soạn thảo sẵn)
Xuất trình:
- Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính các giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hợp đồng uỷ quyền
Tải về
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Chứng thực hợp đồng ủy quyền 20.000đ/trường hợp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng ủy quyền - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS215
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [15]
Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của người khác (Chứng thực hợp đồng bảo lãnh) - Lào Cai
Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở (ở nông thôn) - Lào Cai
Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân - Lào Cai
Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Lào Cai
Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở nông thôn - Lào Cai
Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất - Lào Cai
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Chứng thực di chúc - Lào Cai
Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế - Lào Cai
Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế - Lào Cai
Chứng thực văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế - Lào Cai

0
19