Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS227
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính của Chi cục
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp chưa đủ điều kiện, không cấp Giấy chứng nhận ATPT thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản (mẫu Phụ lục 5, Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.
Bước 1: Các cá nhân, tổ chức lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản.
Bước 2: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản.
Bước 2: Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước
Bước 1: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;
Bước 2: Các bộ phận chức năng liên quan thẩm định hồ sơ, tổ chức đi kiểm tra: Những cơ sở đạt loại A hoặc cơ sở đạt loại B nhưng có kèm theo báo cáo kết quả khắc phục lỗi thì trình Lãnh đạo Chi cục xem xét phê duyệt cấp giấy chứng nhận; Nếu cơ sở thuộc loại C (không đạt) Chi cục trả lại hồ sơ, yêu cầu khắc phục lỗi, thời gian khắc phục tuỳ thuộc vào mức độ sai lỗi của cơ sở đó.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản hoàn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Đơn đề nghị kiểm tra cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản theo mẫu tại Phụ lục I - Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT, ngày 03/8/2011;
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Cơ sở
Báo cáo hiện trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu tại Phụ lục II - Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT, ngày 03/8/2011;
Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được các cơ quan có chức năng quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản của ngành nông nghiệp & Phát triển nông thôn tập huấn kiến
Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khoẻ.
Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm (đối với trường hợp cơ sở có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận An toàn thực phẩm).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo hiện trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm
Tải về
Đơn đề nghị kiểm tra cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản
Tải về
Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận 50.000 đồng/lần/giấy
Phí thẩm định với các mức thu như sau 200.000/lần/cơ sở, có số lượng sản phẩm dưới 20 tấn; 300.000/lần/cơ sở, có số lượng sản phẩm từ 20 tấn đến dưới 100 tấn; 400.000/lần/cơ sở, có số lượng sản phẩm từ 100 tấn đến dưới 500 tấn; 500.000/lần/cơ sở, có số lượng sản phẩm từ 500 tấn đến dưới 1.000 tấn; 700.000/lần/cơ sở, có số lượng sản phẩm từ 1.000 tấn trở lên.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS227
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
14