Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS232
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật (Thanh tra Chi cục)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Chi cục Bảo vệ thực vật cấp tỉnh
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng xin Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật làm hồ sơ gửi Chi cục Bảo vệ thực vật
Bước 2: Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ ngay khi nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện. Nếu hồ sơ đầy đủ thì Chi cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ, nếu không đầy đủ thì trả lại hồ sơ cho tổ chức và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Giấy chứng nhận đã được cấp (đối với trường hợp giấy chứng nhận còn nhưng hư hỏng hoặc có sai sót).
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu
Giấy chứng nhận đã được cấp (đối với trường hợp giấy chứng nhận còn nhưng hư hỏng hoặc có sai sót)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản đánh giá
Tải về
Biểu mẫu Kiểm tra, đánh giá phân loại điều kiện đảm chất lượng cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán thuốc BVTV
Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận
Tải về
Tờ khai điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - 500.000 đồng/lần đối với cửa hàng. - 1.000.000 đồng/lần đối với đại lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS232
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35