Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS234
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa - Chi cục Bảo vệ thực vật.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Chi cục Bảo vệ thực vật (Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa).
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi, khử trùng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức muốn xin cấp hoặc cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng bảo quản nội địa làm hồ sơ gửi chi cục bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Bước 2: Chi cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ, thành lập hội đồng kiểm tra điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng; thông báo kiểm tra tới tổ chức xin cấp giấy giấy; tiến hành kiểm tra điều kiện điều kiện hành nghề và cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng bảo quản nội địa.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Giấy tờ khác do các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp như: Chứng nhận về môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ..
( nếu được cấp mới )
Hồ sơ cấp:
- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng.
- Quy trình kỹ thuật, phương tiện, danh mục trang thiết bị xông hơi khử trùng trên từng loại hình theo quy định.
- Bản sao chụp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng.
- Danh sách người trực tiếp xông hơi khử trùng đã được cấp thẻ xông hơi khử trùng theo quy định.
- Nội quy đảm bảo an toàn đối với người, vật nuôi và hàng hóa; địa điểm làm việc, kho chứa thiết bị, hóa chất theo quy định của pháp luật.
- Bản sao chụp và mang theo bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cấp.
- Bản cam kết môi trường theo quy định tại Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 và Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011.
Hồ sơ cấp lại:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng của tổ chức hành nghề xông hơi khử trùng.
- Quy trình kỹ thuật, phương tiện, danh mục trang thiết bị xông hơi khử trùng trên từng loại hình theo quy định.
- Bản sao chụp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng.
- Danh sách người trực tiếp xông hơi khử trùng đã được cấp thẻ xông hơi khử trùng theo quy định.
- Báo cáo tình hình hoạt động xông hơi khử trùng của đơn vị.
- Biên bản kiểm tra về môi trường, phòng cháy chữa cháy của các cơ quan có thẩm quyền.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi, khử trùng
Tải về
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi, khử trùng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi, khử trùng 300.000 đồng (Mức cấp lại bằng 50% mức thu cấp lần đầu)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
28