Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS236
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa - Chi cục Bảo vệ thực vật.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Chi cục Bảo vệ thực vật (Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa).
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ Xông hơi khử trùng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng có nhu cầu xin cấp thẻ xông hơi khử trùng bảo quản nội địa làm hồ sơ gửi Chi cục bảo vệ thực vật
Bước 2: Chi cục bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt và thẩm định hồ sơ. Nếu đủ điều kiện thì tiến hành cấp thẻ
Hồ sơ cấp/ cấp lại thẻ Xông hơi khử trùng:
- Đơn đề nghị cấp/cấp lại thẻ Xông hơi khử trùng.
- Bản sao kết quả học tập về Xông hơi khử trùng (có mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực.
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày cấp.
- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân (có mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực.
- Hai ảnh cỡ 2cm x 3cm.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp/cấp lại thẻ Xông hơi khử trùng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp thẻ xông hơi, khử trùng 100.000đ/1lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
28