Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS242
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: + Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ , Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố phải tổ chức xác minh và cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường; đồng thời lập sổ theo dõi
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố phải thông báo bằng văn bản lý do cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố.
Bước 2: Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố tiếp nhận hồ sơ, tiến hành kiểm tra, thẩm định điều kiện đăng ký trại nuôi và cấp giấy đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.
Bước 3: Sau thời gian quy định Hạt kiểm lâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường:
Chuồng, trại nuôi phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại;
Bảo đảm an toàn cho người nuôi và người dân trong vùng, an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường theo quy định.Có nguồn gốc vật nuôi rõ ràng.
Trường hợp động vật có nguồn gốc nhập khẩu (không phân bố tại Việt Nam) phải có xác nhận bằng văn bản của Cơ quan khoa học CITES Việt Nam là việc nuôi loài đó không ảnh hưởng tới các loài động vật khác và hệ sinh thái trong nước.
Đối với cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã thông thường:
Cơ sở trồng cấy nhân tạo được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài nuôi, cây trồng và năng lực sản xuất của trại nuôi, cơ sở trồng cấy nhân tạo.
Bảo đảm các điều kiện an toàn cho người nuôi và nhân dân trong vùng, an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.
Có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của cây trồng, vật nuôi.
Giấy đề nghị chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường; Tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp động vật hoang dã (bản chính)
Bản sao có chứng thực phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, môi trường theo quy định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu Giấy đề nghị
Tải về
Mẫu Giấy đề nghị
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS242
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32