Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS243
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm huyện, Thành phố.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm huyện, Thành phố.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Kiểm lâm địa bàn
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: - Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh)
- Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc lâm sản)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận trên bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ chuẩn bị hồ sơ đề nghị xác nhận cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ theo quy định
Bước 2: Chủ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ nộp hồ sơ trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân xã.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo ngay cho chủ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ biết và hướng dẫn chủ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đảm bảo đúng quy định thì tiến hành xác nhận ngay.
Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã xác nhận trên bảng kê của Chủ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ (có chữ ký của Kiểm lâm địa bàn trên bảng kê lâm sản).
Bước 4: Xác minh nguồn gốc (nếu có): Trường hợp cần phải xác minh về nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành xác minh những vấn đề chưa rõ về hồ sơ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ . Thời hạn xác nhận trong trường hợp phải xác minh tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 5: Trả kết quả: Chủ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ nhận kết quả xác nhận tại Uỷ ban nhân dân xã nơi nộp hồ sơ
Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ (theo mẫu bảng kê Ban hành kèm theo Quyết định số 39 / 2012/QĐ- TTg, ngày 05/10/2012 của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy chế Quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ
Hóa đơn Giá trị gia tăng, Hoá đơn bán hàng (nếu có)
Tài liệu về nguồn gốc lâm sản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
25