Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS244
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm gửi hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Bước 2: Phòng HCTH Chi cục tiếp nhận hồ sơ và trả giấy biên nhận cho đương sự
Bước 3: Hồ sơ đủ các thủ tục theo quy định chuyển sang phòng ĐKCN-SP xem xét và xử lý. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có công văn yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định
Bước 4: Hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định thì trình Chi cục trưởng cấp giấy và chuyển hồ sơ sang phòng HCTH và thu lệ phí theo quy định
Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm được quy định tại Mẫu số 02
Bản thông tin chi tiết về sản phẩm, được quy định tại Mẫu số 03a
Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (bản gốc hoặc bản sao có công chứng)
Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu được quy định tại Mẫu số 04 ( có xác nhận của tổ chức, cá nhân)
Kế hoạch giám sát định kỳ(có xác nhận của tổ chức, cá nhân)
Mẫu nhãn sản phẩm(có xác nhận của tổ chức, cá nhân)
Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân)
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định(bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân)
Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu);
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Tải về
Bản thông tin chi tiết sản phẩm
Tải về
Kế hoạch kiểm soát chất lượng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm 50.000 đồng/1 lần cấp/1 sản phẩm
Lệ phí Thẩm định, xét duyệt hồ sơ công bố 200.000 đồng/lần/sản phẩm
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS244
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
33