Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS246
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm lập và nộp hồ sơ công bố cho bộ phận tiếp nhận (Phòng Hành chính tổng hợp).
Bước 2: Hồ sơ được chuyển lên phòng Đăng ký chứng nhận sản phẩm thẩm xét
Bước 3: Phòng Đăng ký chúng nhận sản phẩm kiểm tra hồ sơ phù hợp với các qui định về Vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu đạt trình Chi cục trưởng cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy.
- Nếu chưa đạt yêu cầu thông báo văn bản cho cơ sở tiếp tục hoàn chỉnh theo đúng qui định
Bước 4: Chuyển hồ sơ và Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy cho phòng Hành chính tổng hợp trả kết quả và thu phí
Đơn đề nghị cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm được quy định tại Mẫu 05
Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm lần gần nhất (bản sao)
Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ (hoặc bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu)
Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu);
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp 50.000 đồng/1 lần cấp/1 sản phẩm
Lệ phí Thẩm định, xét duyệt hồ sơ công bố 150.000 đồng/lần/sản phẩm
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS246
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27