Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS256
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý đô thị/Kinh tế hạ tầng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Hồi đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị các hồ sơ theo yêu cầu của thành phần hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại “Một cửa” của UBND cấp huyện, Cán bộ Văn phòng HĐND&UBND trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả đối với hồ sơ đủ điều kiện, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý đô thị/Kinh tế hạ tầng.
Bước 3: Phòng quản lý đô thị/Kinh tế hạ tầng tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa, tham mưu trình cấp giấy phép xây dựng. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì thì ban hành văn bản trả lời cho chủ đầu tư
Bước 4: UBND cấp huyện ký duyệt hồ sơ và giấy phép xây dựng
Bước 5: Trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Hồ sơ cấp GPXD có các bản bản vẽ thiết kế theo quy định tại khoản 6 Điều 33 Quyết định số: 47/2012/QĐ.UBND ngày 10/10/1012 của UBND Tỉnh Lào Cai gồm:
- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, có đầy đủ các kích thước liên quan theo quy chuẩn, tiêu chuẩn về XDDD ( tỷ lệ 1/100 – 1/200)
- Bản vẽ các mặt bằng, mặt đứng, các mặt cắt chủ yếu của công trình.
- Bản vẽ mặt bằng móng, mặt cắt móng, các bản vẽ kết cấu chịu lực chính (móng, khung, tường, mái...)
- Sơ đồ đấu nối giao thông, cấp, điện, cấp, thoát nước.
- Bản vẽ hệ thống phòng chống cháy nổ đã được thẩm duyệt của cơ quan có thẩm quyền ( đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu).
+ Các bản vẽ về vị trí, thiết kế các hạng mục cần cải tạo,
+ Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng kết cấu cũ liên quan đến hạng mục cần cải tạo và biện pháp gia cố, xác định điều kiện để sửa chữa, cải tạo ( nếu cải tạo có ảnh hưởng đến các kết cấu chịu lực như: móng, khung, tường, dầm, sàn, mái...)
+ Ảnh chụp hiện trạng công trình trước khi cải tạo và công trình lân cận, liền kề
+ Kết quả thẩm tra thiết kế của tổ chức cá nhân đủ điều kiện ( không phải là tổ chức, cá nhân lập hồ sơ thiết kế ( Trừ công trình nhà ở riêng lẻ đô thị có tổng diện tích sàn dưới 250m2, số tầng <3 tầng và không nằm trong khu vực bảo vệ di tích, lịch sử, văn hoá).
- Phương án phá, dỡ di dời công trình cũ phải đảm bảo biện pháp, quy trình, tiến độ, các trang thiết bị phục vụ phá dỡ, biện pháp che chắn, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản, ANTT, VSMT,
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà ở (theo mẫu)
Bản sao có công chứng: Một trong các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 điều 33 Quyết định số: 47/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/1012 của UBND Tỉnh Lào Cai.
02 quyển hồ sơ thiết kế nhà ở do tổ chức, cá nhân đủ điều kiện lập có chữ ký xác nhận của chủ đầu tư trong bản vẽ thiết kế gồm:
+ Các bản vẽ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 Quyết định số: 47/2012/QĐ.UBND ngày 10/10/1012 của UBND Tỉnh Lào Cai.
+ Các bản vẽ về vị trí, thiết kế các hạng mục cần cải tạo,
+ Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng kết cấu cũ liên quan đến hạng mục cần cải tạo và biện pháp gia cố, xác định điều kiện để sửa chữa, cải tạo ( nếu cải tạo có ảnh hưởng đến các kết cấu chịu lực như: móng, khung, tường, dầm, sàn, mái...)
+ Ảnh chụp hiện trạng công trình trước khi cải tạo và công trình lân cận, liền kề
+ Kết quả thẩm tra thiết kế của tổ chức cá nhân đủ điều kiện ( không phải là tổ chức, cá nhân lập hồ sơ thiết kế)
( Trừ công trình nhà ở riêng lẻ đô thị có tổng diện tích sàn dưới 250m2, số tầng <3 tầng và không nằm trong khu vực bảo vệ di tích, lịch sử, văn hoá).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu biên bản thẩm tra thực địa.
Tải về
Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà ở - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS256
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
29