Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS258
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng quản lý đô thị/Kinh tế hạ tầng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý đô thị/Kinh tế hạ tầng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác định cự ly vận chuyển Vật liệu xây dựng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận "Một cửa" Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 2: Chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn kiểm tra lập biên bản xác định cự ly vận chuyển bộ Vật liệu xây dựng
Bước 3: Ban hành văn bản xác định cự ly vận chuyển vật liệu xây dựng
Đơn đề nghị xác định cự ly vận chuyển bộ vật liệu của chủ đầu tư, kèm theo biểu tổng hợp các loại VLXD cần xác định cự ly vận chuyển, điểm đầu, điểm cuối của đoạn đường cần xác định cự ly vận chuyển Vật liệu xây dựng.
Bản sao có công chứng: Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc phê duyệt danh mục đầu tư công trình có liên quan đến cự ly vận chuyển Vật liệu xây dựng cần xác định.
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình liên quan đến cự ly vận chuyển cần xác định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu Đơn xin xác định cự ly vận chuyển bộ Vật liệu xây dựng
Tải về
Mẫu Đơn xin xác định cự ly vận chuyển bộ Vật liệu xây dựng
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác định cự ly vận chuyển Vật liệu xây dựng - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS258
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28