Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS259
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý đô thị/Kinh tế hạ tầng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng tạm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị các hồ sơ theo yêu cầu của thành phần hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại “Một cửa” của UBND cấp huyện, Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả đối với hồ sơ đủ điều kiện, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý đô thị/Kinh tế hạ tầng.
Bước 3: Phòng quản lý đô thị/Kinh tế hạ tầng tổ chức thẩm định hồ sơ,thẩm tra thực địa tham mưu trình cấp GPXD tạm. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì thì ban hành văn bản trả lời cho chủ đầu tư..
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp huyện ký duyệt cấp giấy phép xây dựng tạm.
Bước 5: Trả kết quả và giao chỉ giới xây dựng.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Công trình cấp GPXD tạm chỉ áp dụng đối với những vùng đã có quy hoạch được phê duyệt, công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất.của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chủ đầu tư có một trong các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 , Điều 33 Quyết định số: 47/2012/QĐ.UBND ngày 10/10/1012 của UBND Tỉnh.
- Công trình được cấp GPXD tạm là công trình có kết cấu lắp ghép dễ dàng lắp dựng , kết cấu móng đơn giản.
- GPXD tạm ghi rõ thời gian tồn tại của công trình, hết thời gian quy định trong GPXD mà nhà nước chưa thực hiện GPMB thì được phép tồn tại cho đến khi nhà nước thực hiện quy hoạch, khi đó chủ đầu tư phải tự tháo dỡ công trình.
- Hồ sơ cấp GPXD có các bản bản vẽ thiết kế theo quy định tại khoản 6 Điều 33 Quyết định số: 47/2012/QĐ.UBND ngày 10/10/1012 của UBND Tỉnh Lào Cai gồm:
- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, có đầy đủ các kích thước liên quan theo quy chuẩn, tiêu chuẩn về XDDD ( tỷ lệ 1/100 – 1/200)
- Bản vẽ các mặt bằng, mặt đứng, các mặt cắt chủ yếu của công trình.
- Bản vẽ mặt bằng móng, mặt cắt móng, các bản vẽ kết cấu chịu lực chính (móng, khung, tường, mái...)
- Sơ đồ đấu nối giao thông, cấp, điện, cấp, thoát nước.
- Bản vẽ hệ thống phòng chống cháy nổ đã được thẩm duyệt của cơ quan có thẩm quyền ( đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu)
- Phù hợp với quy hoạch và đảm bảo các quy định về quản lý kiến trúc xã
- Trước khi xin cấp GPXD tạm chủ đầu tư cần có Biên bản tự thống kê hiện trạng tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên phần đất xin cấp GPXD tạm có xác nhận của thôn, tổ dân phố, và UBND cấp xã làm cơ sở để đền bù GPMB khi thực hiện quy hoạch.
- Cam kết tự tháo dỡ khi nhà nước thu hồi đất GPMB thực hiện quy hoạch và không được đền bù phần tài sản phát sinh sau khi công bố quy hoạch.
Đơn xin cấp GPXD tạm (theo mẫu)
Bản sao có công chứng: Một trong các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 điều 33 Quyết định số: 47/2012/QĐ.UBND ngày 10/10/1012 của UBND Tỉnh Lào Cai
02 bộ hồ sơ thiết kế nhà ở theo quy định tại khoản 6 Điều 33 Quyết định số: 47/2012/QĐ.UBND ngày 10/10/1012 của UBND Tỉnh Lào Cai.
Bản sao biên bản tự thống kê hiện trạng tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên phần đất xin cấp GPXD tạm có xác nhận của thôn, tổ dân phố, và UBND cấp xã làm cơ sở để đền bù giải phóng mặt bằng khi thực hiện quy hoạch
Phương án phá dỡ, di dời công trình cũ như đối với quy định về giấy phép xây dựng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm
Tải về
Mẫu giấy phép xây dựng tạm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp giấy phép xây dựng tạm 50.000đ/ 1 lần cấp ( đối với công trình xây dựng trên địa bàn các phường) 20.000/ 1lần cấp ( đối với công trình xây dựng trên địa bàn các xã)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xây dựng tạm - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS259
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32