Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS260
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Quản lý đô thị hoặc phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản cam kết ký giữa Phòng Quản lý đô thị/Kinh tế hạ tầng các huyện, thành phố với chủ đầu tư xây dựng công trình
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Quản lý đô thị/Kinh tế hạ tầng hoặc phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện, thành phố
Bước 2: Phòng Quản lý đô thị/Kinh tế và hạ tầng các huyện, thành phố xem xét nếu đủ hồ sơ Phòng sẽ tiếp nhận hồ sơ, giao giấy hẹn cho chủ đầu tư
Bước 3: Trong thời hạn quy định chủ đầu tư đến Phòng Quản lý đô thị hoặc phòng Kinh tế và hạ tầng thống nhất nội dung ký cam kết để triển khai thực hiện. Trường hợp không đủ điều kiện thì Phòng Quản lý trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Hồ sơ thiết kế tái lập mặt hè, lòng đường phố (nếu không có thiết kế định hình) được cơ quan quản lý hè đường phố đó phê duyệt
- Phương án phân luồng giao thông đối với các công trình cần hạn chế giao thông.
- Văn bản thống nhất ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp đối với những tuyến đường thuộc đô thị nhưng do Trung Ương (Quốc lộ) hoặc Tỉnh (tỉnh lộ) quản lý.
01 đơn đề nghị sử dụng đào hè, lòng đường phố để lắp đặt công trình (theo mẫu số 01)
Các bản vẽ thiết kế thể hiện mặt bằng, vị trí đào, kích thước đào, kết cấu tái lập
Văn bản thống nhất về phương án thi công; biện pháp tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và tiến độ thi công giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công
Hồ sơ thiết kế tái lập mặt hè, lòng đường phố (nếu không có thiết kế định hình) được cơ quan quản lý hè đường phố đó phê duyệt
Hợp đồng tái lập mặt hè, lòng đường phố với đơn vị có chức năng thực hiện theo quy định.
Hợp đồng giám sát công tác tái lập mặt hè, lòng đường phố
Phương án phân luồng giao thông đối với các công trình cần hạn chế giao thông
Văn bản thống nhất ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp đối với những tuyến đường thuộc đô thị nhưng do Trung Ương (Quốc lộ) hoặc Tỉnh (tỉnh lộ) quản lý
Bản cam kết việc đào hè, lòng đường phố ký với phòng Quản lý đô thị hoặc phòng kinh tế và hạ tầng cấp huyện
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin đào vỉa hè, lòng đường đô thị (Mẫu số 1)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ký cam kết việc đào hè, lòng đường phố - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS260
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23