Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS29-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng, Trang thiết bị y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý chuyên ngành - Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp gửi Hồ sơ hoặc qua bưu điện đến Văn thư - Sở Khoa học và Công nghệ
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đã khai báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phòng Quản lý chuyên ngành xem xét hồ sơ, thẩm định và tham mưu trình lãnh đạo Sở ký xác nhận giấy khai báo (Đối với trường hợp đủ điều kiện). Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy xác nhận đã khai báo thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế sử dụng di động trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên (sau đây gọi là tỉnh) khai báo với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có máy X quang y tế tổ chức cá nhân phải thực hiện khai báo. Trường hợp tổ chức cá nhân tiến hành thủ tục đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ trong khoảng thời gian nêu trên, thì được miễn thủ tục khai báo
Phiếu khai báo thiết bị X quang chẩn đoán Y tế
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu khai báo thiết bị X quang chuẩn đoán Y tế Mẫu 06-I/ATBXHN tại Phụ lục I
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS29-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Năng lượng, Trang thiết bị y tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21